Mérnökiroda Kft.

Minőségpolitikai nyilatkozat

Irodánk eltökélt célja, hogy hatékonyan közreműködjön a közlekedéstervezés területén, megfelelő szakmai hátteret biztosítva a szükséges fejlesztésekhez. Kötelezettséget vállalunk a külső és belső követelmények minél magasabb szintű teljesítése és a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésére.

Fő célul tűztük ki a piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodást, a megrendelő/megbízó elképzeléseinek magas szakmai színvonalú teljesítését, valamint a társadalmi követelményeknek történő megfelelést.

Partnerkapcsolatainkat a jövőben is a pontosság, megbízhatóság és korrektség fogja jellemezni. Hosszú távú szövetségi kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal az altervezőkkel, társtervezőkkel, szakértőkkel, kivitelezőkkel, akik azonosulnak cégünk minőségi célkitűzéseivel.

Tevékenységünk középpontjában a Megbízó áll!

Arra törekszünk, hogy megbízóink igényeinek maradéktalanul megfeleljünk!

A TANDEM Mérnökiroda Kft. folyamatosan törekszik a tervező, és szakértői mérnöki területen belül elfoglalt helyének megtartására, illetve növekvő részesedés megszerzésére. Ennek érdekében olyan hatékony minőségügyi rendszert működtetünk, amely garantálja a tervezői, szakértői szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését, megbízóink megelégedettségét.


503/0919(1)-850(1)

Ennek fontos eszköze az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer működtetése, fenntartása, fejlesztése.

Céljaink megvalósítására kialakítottuk cégünk minőségirányítási szervezetét, amelynek feladata a rendszer kiépítése és működtetése.

E célok elérése érdekében a vezetés kötelezi magát a minőségpolitika, illetve minőségcélok megvalósítására. Biztosítja a minőségpolitika és célok megvalósításához szükséges erőforrásokat, minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést, elősegíti a fiatal, kezdő szakemberek részére a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzését.

Elvárjuk, hogy minden alkalmazottunk személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá irodánk sikeres működéséhez.